Kanslipersonal

Förvaltningsassistent

Göta Persson
Matarengivägen 30
957 31 ÖVERTORNEÅ
Tel.: exp: 0927-798 80
Mobiltel.: 073-074 41 88
E-post: gota.persson@svenskakyrkan.se

Assistent – Husmor

Lena Björnfot
Svanstein 110
957 94 ÖVERTORNEÅ
Tel.: exp: 0927-108 74
E-post: overtornea.forsamling@svenskakyrkan.se

Bild saknas.

Webbmaster

Stig Lundmark
Yttergatan 33
934 41 ERSMARK
Tel.: 0910-72 31 15
Mobiltel.: 073-031 60 94
E-post: stig@stilun.de
Hemsida: https://www.stilun.de

  
 Tillbaka