Musiker

Organist

Katrin Meriloo
Matarengivägen 30
957 31 ÖVERTORNEÅ
Tel.: 0927-798 86
Mobiltel.: 070-424 22 34
E-post: katrin.meriloo@svenskakyrkan.se

Kantor

Marja Mustakallio
Matarengivägen 30
957 31 ÖVERTORNEÅ
Tel.: 0927-798 85
Mobiltel.: 070-211 16 03
E-post: marja.mustakallio@svenskakyrkan.se

Kantor

Irina Schkirpo
Matarengivägen 30
957 31 ÖVERTORNEÅ
Tel.: 0927-798 82
Mobiltel.: 070-274 98 82
E-post: irina.schkirpo@svenskakyrkan.se

Bild saknas.
  
 Tillbaka