Präster

Kyrkoherde

Heli Pruikkonen
Matarengivägen 30
957 31 ÖVERTORNEÅ
Tel.: 0927-798 89
Mobiltel.: 073-062 29 77
E-post: heli.pruikkonen@svenskakyrkan.se

Komminister

Stefan Aro
Erkkis väg 4
957 23 JUOKSENGI
Tel.: exp: 0927-798 94
Mobiltel.: 070-291 88 85
E-post: stefan.aro@svenskakyrkan.se

Komminister med diakonal inriktning

Birgitta Pirhonen
Matarengivägen 30
957 31 ÖVERTORNEÅ
Tel.: 0927-108 60
Mobiltel.: 070-247 28 86
E-post: birgitta.pirhonen@svenskakyrkan.se

Bild saknas.

Vikarierande komminister

Emilia  Helavuo
Matarengivägen 30
957 31 ÖVERTORNEÅ,
Tel.: 0927-798 80

Bild saknas.
  
 Tillbaka