Av alla de par som gifter sig, väljer över hälften att göra det i Svenska kyrkan.

"Äktenskapet är en gåva, ett heligt förbund förordnat och välsignat av Gud. Äktenskapets mening är att ge vidare den kärlek som är av Gud." (Vigselgudstjänstens inledningsord ur Den svenska kyrkohandboken).

"Genom vigseln förenas man och kvinna i äktenskapet. De lovar att med varandra i livslång trohet dela livets glädje och sorg. Äktenskap och familj är en grundläggande gemenskapsform i samhället." (KO 23 kap Vigsel).

 

Vigselgudstjänst i Övertorneå församling

Välkommen att fira vigselgudstjänst i Övertorneå församling. En av de största och viktigaste händelserna i livet. För att allt förhoppningsvis ska bli till det bästa lämnar vi här lite information om vad vigselgudstjänsten innebär och vad som gäller både form, innehåll och en del praktiskt.

 

Ordning för vigselgudstjänst:

Ordningen för vigselgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak). Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om. Med asterisk (*) anges moment under vilka församlingen står upp. En enkel uppställning kan se ut så här:

Inledningsmusik (Orgelmusik)

(Eventuell extra instrumentalmusik eller sång)

Psalm

Lovprisning

Inledningsord

Bibelläsning

*Frågorna

*Bön över ringarna

*Löftena och ringväxlingen

Tillkännagivandet

Psalm (kan utgå)

(I stället för psalmen kan ev extra sång eller musik placeras här. Detta bör i så fall ske efter samråd med präst/musiker och det musikaliska innehållet förutsätts då ansluta väl till gudstjänstens form och innehåll.)

Förbön – Herrens bön - Välsignelsen

Vigseltal och överlämnande av vigselbeviset

Psalm (Eventuell extra instrumentalmusik eller sång)

Utgångsmusik (Orgelmusik)

 

Program:

Om brudparet väljer att göra ett eget program utgör ovanstående punkter grunden för programmet och kan utökas med önskade texter ur psalmbokens ordning för vigselgudstjänst.
En enkel variant är att bara ange sidnumret i psalmboken för gudstjänstordningen. Det bör kanske påpekas att ett särskilt program inte är nödvändigt. Psalmbokens ordning finns alltid tillgänglig och räcker.

 

Musiken i vigselgudstjänsten:

  • Gudstjänsten inleds och avslutas med orgelmusik.
  • All musik som finns på CD-skivor och internet är inte med automatik tillgänglig eller möjlig och lämplig för våra kyrkor och deras akustik. Det är möjligt att, i kontakt med berörd kyrkomusiker, prata igenom lämplig repertoar.
  • Om inga särskilda önskemål finns väljer kyrkomusikern ut ett par passande orgelstycken.
  • Om brudparet eventuellt önskar sång och musik utöver in- och utgångsmusiken, placeras denna enligt ordningen före första och efter sista psalmen. Brudparet ansvarar för solist och ackompanjatör till dessa. Extra sånginslag kan, efter samråd, placeras inne i ordningen, t ex efter tillkännagivandet, men förutsätts då ansluta väl till gudstjänstens innehåll och form (texter och böner).

Vi tillämpar inte CD-musik i gudstjänsten (musik spelad via CD-spelare)

 

Övrigt:

Brudpar, tjänstgörande präst och musiker måste tänka på att gudstjänsten är tidsbegränsad, inte minst på sommaren då vigslarna och dopen är många. Kyrkorummet måste iordningställas och gudstjänstbesökare skall ut och in, brudpar gratuleras o s v. Dessutom vill kanske någon musiker eller textläsare öva. Tid behövs före och efter för alla gudstjänster. Musikaliska inslag utöver ingångs- och utgångsmusik bör begränsas. Tänk på att det kan vara svårt att öva samma dag och att lämplig tid för övning bokas via kansliet. Önskemål om mikrofon/er notställ m m lämnas i god tid till tjänstgörande vaktmästare.

 

Kontakt:

Övertorneå församlings kansli: 0927–798 80

Det är vår förhoppning att denna stora högtidsdag ska bli ett rikt och bestående minne. Vi vill på allt sätt bidra till en fin och minnesvärd gudstjänst och önskar all lycka och välsignelse.

Än en gång välkommen hälsar
Tjänstgörande personal i Övertorneå församling.

Tillbaka