Den kyrkomusikaliska verksamheten har sin utgångspunkt i den verksamhet som finns knuten till Övertorneå församling med dess gudstjänster av olika slag, t ex de olika gudstjänsterna söndagligen i kyrkan, kyrkliga handlingar, andakter vid vårdhemmen, konserter och musikgudstjänster. En ambition är att kyrkomusiken skall stödja människan i gudstjänstfirandet och att musiken får förstärka och fördjupa mötet med den uppståndne.

Kyrkomusiken finns alltid med som en viktig del i mänskliga milstolpar som till exempel konfirmations-, vigsel-, dop- och begravningsgudstjänster.

Körverksamhet bedrivs fortlöpande och engagerar människor i olika åldrar. Körerna medverkar regelbundet vid gudstjänsterna. Kanske det skulle finnas intresse för nya körinitiativ. Hör gärna av dig till församlingens kyrkomusiker med idéer och förslag!

Frivillig musikundervisning erbjuds kostnadsfritt inom församlingens ram. Där kan man få undervisning i t ex piano, orgel samt sång.

Körverksamhet

Övertorneå församlingsgård:

  • suomenkielinen kuoro Aallot parittoman viikon keskiviikkona klo 17.30. Marja Mustakallio

Övertorneå kyrka

Kören- kör för dej som vill sprida glädje genom sången! Vi övar på torsdagar, kl 18 i Övertorneå kyrka. 

Ledare: Eva Ersson, 070-274 98 82.

 Hietaniemi kyrkstuga

  •  suomenkielinen kuoro Aallot parillisen viikkon keskiviikkona klo 17.30. Yhteinen kyyti lähtee seurakuntatalolta klo 17. Marja Mustakallio

Svanstein och Juoksengi kyrka

Kyrkokören, vi övar på onsdagar kl 18:30 i Svansteins kyrka varannan gång, och i Juoksengi. kyrka 

Ledare: Eva Ersson, 070-274 98 82

Projektkörer:

Håll utkik efter information om projektkörer under året. T ex Aapua- kören, som övar ett antal gånger inför en särskild gudstjänst.