Med anledning av skärpta restriktioner kring alla offentliga sammankomster är all konfirmationsverksamhet inställd tillsvidare. Konfirmationsläsning och datum för kommande träffar kommer att ändras pga covid - 19 restriktioner. Mer information finns här nedan och skickas till de berörda under vecka 4.

Läsåret 2020/21 inbjuder vi speciellt alla som är födda 2006 eller tidigare att gå i konfirmationsläsning och att konfirmeras. Konfirmandtiden sträcker sig från höst till vår och avslutas med en stämningsfull högtid, konfirmationen.

Konfirmandtiden kan läggas upp på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att kurserna genomförs enligt Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer och består bl.a. av 60 undervisningstimmar och innehåller minst fyra lägerdygn. Gemensamt för samtliga konfirmander är också att alla deltar i gudstjänsten minst vid tio tillfällen. I vår församling är konfirmationsläsningen kostnadsfri. Om någon inte skulle vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan är man ändå välkommen. För att fullfölja kursen och bli konfirmerad förutsätts till sist dop och medlemskap.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i det kristna dopet. Som barn döptes du en gång, därför är det möjligt för dig att ta reda på vad det egentligen innebär att vara döpt.

Under konfirmandtiden får du en unik chans att söka svar på frågor som du annars kanske inte gör och detta tillsammans med andra ungdomar som du dessutom får lära känna. Finns Gud? Varför är livet som det är och varför är världen som den är? Det här är bara några av många frågor som vi kommer att prata om, men konfirmandtiden rymmer så mycket, mycket roligt som vi ska uppleva tillsammans, som till exempel två spännande konfirmandläger.

Genom kursen vill kyrkan presentera Bibelns och den kristna trons svar på livet och introducera konfirmanderna i Kyrkans liv som är ett äventyr med Gud som pågår hela tiden.

Tyvärr har vi inte kunnat genomföra konfirmandundervisningen 2020-2021 såsom vi planerade på grund av de strikta Covid-19 reglerna. Vi har som ambition att genomföra konfirmationsundervisningen, men det blir komprimerat till efter skolavslutningen. Detta eftersom vi fortfarande har strikta restriktioner och vi vet inte när dessa upphävs.

Vi genomför resten av konfirmationsläsningen som ett dagläger i Övertorneå Församlingsgård för alla grupper samtidigt direkt efter skolavslutningarna och avslutar med konfirmationsgudstjänst i midsommar helgen. Dagläger sker i Övertorneå Församlingsgård och anpassas till dagliga busslinjer. Grundplan enligt nedan:

Resterande datum för konfirmandläsning 2020-2021:

Söndag 13/6 Ledig, men gudstjänstdag
Måndag 14/6 kl. 08.00 – 16.00
Tisdag 15/6 kl. 08.00 – 16.00
Onsdag 16/6 kl. 08.00 – 16.00
Torsdag 17/6 kl. 08.00 – 16.00
Fredag 18/6 Ledig
Lördag 19/6 Ledig
Söndag 20/6 Ledig, men gudstjänstdag

Måndag 21/6 kl. 08.00 – 16.00
Tisdag 22/6 kl. 08.00 – 16.00
Onsdag 23/6 kl. 08.00 – 16.00
Torsdag 24/6 Övning inför konfirmationsgudstjänst i respektive kyrka – tiden kan variera beroende på vilken kyrka konfirmationsgudstjänsten ska ske i.
Fredag 25/6 Ledig, Midsommar afton
Lördag 26/6 kl. 11.00 Konfirmationsgudstjänst i Hietaniemi kyrka
Söndag 27/6 kl. 11.00 Konfirmationsgudstjänst i Övertorneå kyrka
kl. 16.00 Konfirmationsgudstjänst i Svansteins kyrka

Mer detaljerad info skickas hem till alla berörda. Har ni frågor är ni välkomna att ta kontakt med teamet via:
Auli Kohkoinen:


Med vänliga hälsningar
Konfirmandteamet