Anmälan till konfirmationsläsning 2020-2021 sker direkt på startsidan. Välkommen att anmäla dig.

Läsåret 2019/20 inbjuder vi speciellt alla som är födda 2005 eller tidigare att gå i konfirmationsläsning och att konfirmeras. Konfirmandtiden sträcker sig från höst till vår och avslutas med en stämningsfull högtid, konfirmationen.

Konfirmandtiden kan läggas upp på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att kurserna genomförs enligt Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer och består bl.a. av 60 undervisningstimmar och innehåller minst fyra lägerdygn. Gemensamt för samtliga konfirmander är också att alla deltar i gudstjänsten minst vid tio tillfällen. I vår församling är konfirmationsläsningen kostnadsfri. Om någon inte skulle vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan är man ändå välkommen. För att fullfölja kursen och bli konfirmerad förutsätts till sist dop och medlemskap.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i det kristna dopet. Som barn döptes du en gång, därför är det möjligt för dig att ta reda på vad det egentligen innebär att vara döpt.

Under konfirmandtiden får du en unik chans att söka svar på frågor som du annars kanske inte gör och detta tillsammans med andra ungdomar som du dessutom får lära känna. Finns Gud? Varför är livet som det är och varför är världen som den är? Det här är bara några av många frågor som vi kommer att prata om, men konfirmandtiden rymmer så mycket, mycket roligt som vi ska uppleva tillsammans, som till exempel två spännande konfirmandläger.

Genom kursen vill kyrkan presentera Bibelns och den kristna trons svar på livet och introducera konfirmanderna i Kyrkans liv som är ett äventyr med Gud som pågår hela tiden.


Konfirmand läsning 2019-2020:

Vi träffas i Församlingsgården i Övertorneå följande lördagar (om inte annat anges) alltid klockan 10-14. Konfirmanderna får lunch.

28 september
26 oktober
23 november
7 december kl:10-14

6 januari (en måndag med fest) kl:10-14
31 januari - 2 februari LÄGER (mer info i ett lägerbrev)
22 februari kl:10-14
26 februari (en onsdag) kl:17-20
28 mars kl:10-14
25 april kl:10-12 (med övning inför konfirmationen)
15 augusti kl:12-16 (med övning inför konfirmationen)
16 augusti kl:11:00 konfirmationsgudstjänst i Övertorneå kyrka

Välkommen med!

Heli, Marja, Auli och Lena