Med anledning av skärpta restriktioner kring alla offentliga sammankomster är all konfirmationsverksamhet inställd tillsvidare. Konfirmationsläsning och datum för kommande träffar kommer att ändras pga covid - 19 restriktioner. Mer information skickas till de berörda under närmaste tiden.

Läsåret 2020/21 inbjuder vi speciellt alla som är födda 2006 eller tidigare att gå i konfirmationsläsning och att konfirmeras. Konfirmandtiden sträcker sig från höst till vår och avslutas med en stämningsfull högtid, konfirmationen.

Konfirmandtiden kan läggas upp på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att kurserna genomförs enligt Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer och består bl.a. av 60 undervisningstimmar och innehåller minst fyra lägerdygn. Gemensamt för samtliga konfirmander är också att alla deltar i gudstjänsten minst vid tio tillfällen. I vår församling är konfirmationsläsningen kostnadsfri. Om någon inte skulle vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan är man ändå välkommen. För att fullfölja kursen och bli konfirmerad förutsätts till sist dop och medlemskap.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i det kristna dopet. Som barn döptes du en gång, därför är det möjligt för dig att ta reda på vad det egentligen innebär att vara döpt.

Under konfirmandtiden får du en unik chans att söka svar på frågor som du annars kanske inte gör och detta tillsammans med andra ungdomar som du dessutom får lära känna. Finns Gud? Varför är livet som det är och varför är världen som den är? Det här är bara några av många frågor som vi kommer att prata om, men konfirmandtiden rymmer så mycket, mycket roligt som vi ska uppleva tillsammans, som till exempel två spännande konfirmandläger.

Genom kursen vill kyrkan presentera Bibelns och den kristna trons svar på livet och introducera konfirmanderna i Kyrkans liv som är ett äventyr med Gud som pågår hela tiden.

Datum för konfirmandläsning 2020-2021:

Gemensamt för båda grupperna:
1. Gemensam uppstart 13/9 i Hietaniemi kyrka kl. 09.00-15.30.
2. Övernattning i Övertorneå kyrka 5-6/12.
3. Läger 3 dygn 13-16/5 2021, blir Kristi himmelsfärd.
4. Konfirmationsgudstjänster 23/5 kl. 11.00 i Övertorneå kyrka och kl. 16.00 i Svansteins kyrka. Detta är Pingstdagen.

Alternativ 1 Övertorneå kyrka:
Datum hösten 2020: 4/10; 8/11; 20/12
Datum våren 2021: 17/1; 14/2; 14/3; 10/4

Tid: kl. 09.00-15.30
Plats: Övertorneå församlingsgård

Alternativ 2 Svansteins kyrka:

Datum hösten 2020: 7/10; 14/10; 21/10; 4/11; 11/11; 18/11
Datum våren 2021:13/1; 20/1; 27/1; 3/2; 10/2; 17/2; 24/2; 3/3; 17/3; 24/3; 31/3; 14/4; 21/4; 28/4; 5/5

Tid: kl. 15.15–16.30
Plats: Svansteins bönhus

Välkommen med!

Heli, Marja, Auli och Lena