Svenska kyrkan har en omfattande verksamhet också i många andra länder, vilket vi i den lokala församlingen stöder genom kollekter och personliga gåvor.

Läs mer om internationellt arbete på Svenska Kyrkans hemsida