Barn- och ungdomsarbetet i församlingen ska verka för att sprida kunskaper om den kristna tron i det vardagliga livet. Undervisningen ska ha bibeln samt kyrkans sånger och psalmer som utgångspunkt. Detta innebär att på ett allsidigt sätt i teori och praktik lära sig de tio buden, trosbekännelsen, bibelns berättelser, bönen, dopet, gudstjänstfirande och nattvard.

 

 

Övertorneå församlingsgård:

Daglediga föräldrar och barn/ Liten & Stor Sång, rörelse, stillhet, lek och prat.

På Liten & Stor träffas daglediga föräldrar och barn. Vi fikar, pysslar, leker och stillar oss till andakt. Ett bra tillfälle att träffa andra familjer och prata om allt mellan himmel och jord.

Under höstterminen 2020 startar Liten och Stor i Övertorneå Församlingsgård om intresse finns. Kontakta församlingen om du är intresserad av Liten & Stor i Övertorneå. Tel: 070-2792009 Välkommen!
Ledare: Auli Kohkoinen och/eller Lena Björnfot


Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-3 i Övertorneå

Under höstterminen 2020 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans. Skatten passar bäst för barn årskurs 1-3.

Preliminärt Måndagar kl:15:15-16:45. 

De dagar (preliminärt) som vi träffas är följande: (datum kommer snart)

Vi fikar först 15:15 och startar samlingen 15:30. Du som är förälder och har önskemål om en annan dag än måndag,  välkommen att kontakta Auli Kohkoinen tel:070-2792009. Vi har gärna samlingen på kvällstid under veckan, hör av dig vilken dag och tid som passar bäst för dig och dina barn.

Ledare: Auli Kohkoinen

 

Ungdomscafé.  Plats: Församlingsgården. En mötesplats på kristen grund, för dej från 15 år och uppåt.

Varannan fredag, udda veckor, start 17 januari 2020 kl:19-22. Vi träffas 17/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 24/4, 8/5, 22/5 och terminsavslutning den 5 juni.

Ledare: Auli Kohkoinen mlf.


Svansteins bönhus
:

Daglediga föräldrar och barn/ Stor och Liten Sång, rörelse, stillhet, lek och prat.

På måndagar träffas daglediga föräldrar och barn. Vi fikar, pysslar, leker och stillar oss till andakt. Ett bra tillfälle att träffa andra familjer och prata om allt mellan himmel och jord.

Vi träffas varje måndag i Svanstein kl. 10-12. Start 14 januari 2020. P g a rådande omständigheterhar har vi valt att ställa in resten av vårens träffar. Vi träffas igen i september. 
Ledare: Lena Björnfot och/eller Auli Kohkoinen

Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-3 i Svanstein

Under höstterminen 2020 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet, där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans. Skatten passar bäst för barn årskurs 1-3.

Tisdagar kl:13:15-15:00, bönhuset i Svanstein.

De dagar som vi träffas är följande: (startdatum kommer snart)
Ledare: Auli Kohkoinen, Lena Björnfot mfl.

Hedenäsets kyrkstuga:

Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-3 i Hedenäset

Under höstterminen 2020 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans.

Torsdagar kl:12:30-14:00, kyrkstugan i Hedenäset.

De dagar vi träffas är följande: (startdatum kommer snart)

Ledare: Auli Kohkoinen

Jännä raamattureisu - Bibeläventyr:


Bibeläventyret besöker Svansteins, Övertorneås och Hedenäsets elever på årskurs 4 och 5. Jännä Raamattureisu är ett samarbete mellan Övertorneå kommun och Övertorneå församling och sker på två språk, meänkieli och svenska. Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, trolleri och rim och rap leker man genom bibelns berättelser på ett interaktivt sätt. Helt enkelt ett spännande sätt för religions undervisning där elever får lära sig lite meänkieli. Under vårterminen 2020 besöker Jännä Raamattureisu skolorna under 12 tillfällen från vecka 11 t o m 23. 

Ledarskola

Till alla ungdomar som konfirmerats våren 2014 eller tidigare

Vad gör vi i ledarskolan?   

I ledarskolan upptäcker du nya saker om dig själv och andra. Du får bland annat lära känna dina egna ledaregenskaper, lära dig om hur barn utvecklas, hur en grupp kan öva sig i att samarbeta, upptäcka mer av den kristna tron och få veta mer om hur Gud utrustar oss på olika sätt. Vi kommer också att fördjupa oss speciellt i hur det är att vara ledare på ett läger. Du får träna och utveckla din ledarförmåga tillsammans med andra ungdomar.

I korthet består kursen av åtta träffar och teman som grupprocesser, förhållningssätt & människosyn, den gode ledaren, bibelkunskap, självkännedom & min egen tro, lägermetodik, gudstjänst- och andaktsliv etc.

Ledarskolans höstupptakt är höstlägret på Seskarö. Inför varje höst tar vi in nya i ledarskolan som också fungerar som församlingens ungdomsgrupp. Efter avslutad ledarutbildning får i princip alla tillfälle att vara hjälpledare på minst ett konfirmandläger.

Under ett år samlas vi regelbundet. Vi varvar träffar där bara de nya är med med tillfällen där både nya och ”gamla” träffas. Vi ansvarar varje termin för några lovsångsgudstjänster och medverkar emellanåt vid andra gudstjänster, exempelvis familjegudstjänsten.

Dessutom arrangerar vi någon ungdomskväll som riktar sig till ”gamla” konfirmander och åker tillsammans med på en kombinerad studie-/lärakännavarandra-resa till något intressant besöksmål. 

Måste man vara ledare för att gå ledarskola?

Man behöver inte vara ledare eller lova att man vill det, men:
- du bör vara intresserad av ledaruppgifter
- om du vill kan vi hjälpa dig med att få en ledaruppgift i en grupp
- om du vill kan du få hjälpa till som ledare på något av vårens konfirmandläger

En ledarskola är något som du kan ha nytta av i många olika sammanhang; i skolan, bland kompisar, när du söker jobb, i idrottsklubben och i kyrkan.

Frågor & funderingar?
Hör av dig till:
Stefan Aro

070-291 88 85

Välkommen med!


Viktiga länkar:

Barnkonsekvensanalys

u-oas.nu
credo.nu
salt.efs.nu