Distriktsråden har en rådgivande funktion gentemot kyrkorådet och saknar egen beslutanderätt.

Distriktsrådet i norra kyrkodistriktet

Kr-representant: Lena Löpare

Präst: Stefan Aro, sammankallande

I övrigt har man börjat jobba efter modellen att ha kontaktpersoner ute i de olika

byarna istället för ett distriktsråd

Distriktsrådet i södra kyrkodistriktet

 • Minna Grape, Luppio
 • Astrid Toolonen, Risudden
 • Soile Hannu, Bäckesta
 • Marianne Grape, Luppio
 • Bernhard Lindkvist, Risudden
 • Kristina Erkki, Matojärvi
 • Carina Kemppainen, Övertorneå
 • Tuula Kyröläinen, Turovaara
 • Ove Kohkoinen, Soukolojärvi, KR-representant
 • Monika Simu, Övertorneå, KR-representant
 • Malte Vikström, distrikspräst, sammankallande

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över distriktsrådens verksamhet.

Valda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018-01-01 - 2021-12-31

Ordinarie Parti Ersättare Ers.nr Parti
Roland Hedlund S Sture Larsson 1 S
Vega Kihlström S Bengt Larsson 2 S
Kurt Lampinen S Malin Kondor 3 S
Stig Lampinen T Sandra Lehto 4 T
Lena Löpare T Roland Raattamaa 5 T
Bengt Ersson T Helena Haapaniemi 6 T
Ove Kohkoinen T Kent Alanentalo 7 T
Monika Simu C Bror Noppa 8 C


Ordförande: Roland Hedlund
Vice ordförande: Monika Simu

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018-01-01 - 2021-12-31

Ledamöter Ersnr Ersättare
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna
Roland Hedlund 1 Malin Kondor
Sture Larsson 2 Hans Palo
Kurt Lampinen 3 Petra Ajanki  
Elisabeth Holmgren 4 Tage Töyrä
Vega Kihlström    
Barbro Lakkala    
Bengt Larsson    
 
Centerpartiet
Monica Simu 1 Nils Mäkitaavola
Bror Noppa 2 Inger Henriksson
Birgit Furmark    
Bodil Simu    
 
TILLSAMMANS i Övertorneå församling
Lena Löpare 1 Seppo Alajärvi
Stig Lampinen 2 Helena Lahti
Sandra Lehto 3 Soile Hannu
Helena Haapaniemi 4 Britt-Marie Skott
Bengt Ersson 5 Hans Söderberg
Ove Kohkoinen    
Kent Alanentalo    
Margareta Törelid Haapaniemi    
Hans Ström    
Roland Raattamaaa    
 

Ordförande: Sture Larsson
Vice ordförande: Bror Noppa

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Därtill kommer uppgifter som att ha ansvar för begravningsverksamheten, anskaffning och underhåll av fastigheter och egendom, samt att anställa och avlöna personal.

För att allt detta skall fungera, finns i församlingen ett antal förtroendevalda som har till ansvar för att allt detta fungerar. I vår församling finns det ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd samt ett distriktsråd i vart och ett av församlingsdistrikten.