Från den första januari 2000 är Svenska kyrkan ett eget trossamfund och inte längre bunden till staten. Den som tillhör Svenska kyrkan kommer att känna igen sig i fortsättningen också, men det har ändå skett en del förändringar.

som eget trossamfund utser nu till exempel Svenska kyrkan själv biskopar och ärkebiskop. Tidigare utsågs de av regeringen.

Från och med årsskiftet 2000 betalar den som tillhör Svenska kyrkan kyrkoavgift i stället för som tidigare kyrkoskatt. Det går till på precis samma sätt som tidigare, det vill säga att avgiften tas ut via skattsedeln och är i samma storleksordning som den tidigare kyrkoskatten. Den som inte tillhör Svenska kyrkan betalar en begravningsavgift. Också den tas ut via skattsedeln.

En annan förändring är att från och med år 2000 får alla som fyllt 16 år och tillhör Svenska kyrkan rösta i de kyrkliga valen. Tidigare var rösträttsåldern 18 år.

Den som är döpt i Svenska kyrkan är medlem i Svenska kyrkan. Man kan också ansöka om att tillhöra Svenska kyrkan utan att vara döpt.

Observera att personer som flyttat till Sverige från annat land, till exempel Finland, måste ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. Man blir alltså inte automatiskt medlem för att man till exempel tillhört Finska kyrkan.

Ansökningsblanketter finns på pastorsexpeditionen.

gudstjänsten är kärnan i Svenska kyrkans liv. Den är öppen för alla, även dem som inte är medlemmar. Alla församlingar firar regelbundet gudstjänst. Det vanliga är att huvudgudstjänsten firas på söndagsförmiddagen, men det finns också andra gudstjänster: musikgudstjänster, familjegudstjänster och temagudstjänster av olika slag.

När Svenska kyrkan inbjuder till mässa, högmässa eller kvällsmässa, betyder det att nattvard firas under gudstjänsten. Till nattvarden är alla döpta välkomna, även barnen om de har en vuxen i sällskap. Att fira nattvard ger en gemenskap med Jesus Kristus. Nattvarden knyter också samman och förenar kristna över hela jorden.

dop, konfirmation, vigsel och begravning är tillfällen när många människor deltar i Svenska kyrkans gudstjänster. Efter 2000 kommer Svenska kyrkan att fortsätta att välkomna människor på samma sätt, i glädje och sorg, till vardags och fest.

Genom dopet tas man upp i svenska kyrkan och därmed i den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn vars föräldrar tillhör Svenska kyrkan inbjuds till dop av sin församling. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Dopet kan också ske senare i livet, till exempel i samband med konfirmation eller som vuxen. Föräldrar kan meddela att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan utan att det döps. Även som vuxen kan man meddela att man vill tillhöra Svenska kyrkan utan dop.

Som konfirmand får man tillfälle att diskutera de stora livsfrågorna och lära sig mer om kristen tro. Vanligast är att man konfirmeras i 14-15-årsåldern, men vuxna kan också få konfirmandundervisning.


Av alla de par som gifter sig, väljer över hälften att göra det i Svenska kyrkan. I vigseln förenas man och kvinna i äktenskapet. De lovar varandra livslång gemenskap och att dela allt i både glädje och sorg. För att vigas i Svenska kyrkan måste i allmänhet någon av makarna tillhöra Svenska kyrkan.

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkans ordning. En utgångspunkt är att den som inte tillhör Svenska kyrkan inte vill ha en kyrklig begravning. Finns det särskilda skäl kan en kyrklig begravning ändå hållas.

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten i nästan hela landet. Det innebär inte att Svenska kyrkan begraver alla, utan att Svenska kyrkan administerar och svarar för gravplatser åt landets befolkning, oavsett kyrko- och religionstillhörighet. Begravnings-gudstjänsten är kostnadsfri för den som tillhör Svenska kyrkan.

svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka. Verksamheten är rikstäckande och sker i första hand genom de cirka 2.500 församlingarna. Alla som tillhör Svenska kyrkan tillhör också en församling inom Svenska kyrkan.
Utomlands har Svenska kyrkan en omfattande verksamhet. Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen samarbetar för internationell rättvisa, fred och försoning med femhundra kyrkor och organisationer världen över. Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som är till för alla svenskar som befinner sig utomlands, finns på mer än 40 platser och har varje år runt 850.000 besökare.

vill du komma i kontakt med Svenska kyrkan eller veta mer om vad som sker i din församling, är du välkommen att ta kontakt med församlingen där du bor. Telefonnumret till respektive församling hittar du i Telefonkatalogens rosa sidor. Du kan också kontakta Svenska kyrkans InformationsService, tel 018-16 96 00. eller gå in på Svenska kyrkans Hemsida: www.svenskakyrkan.se.

lilla bibeln

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, 
för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv."
joh 3:16