Enligt Kyrkoordningens 57 kap. 5§ skall det för varje församling finnas en församlingsinstruktion. Denna skall utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet.

Klicka på länken nedan för att läsa församlingsinstruktionen.

Församlingsinstruktionen