Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över distriktsrådens verksamhet.

Valda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018-01-01 - 2021-12-31

Ordinarie Parti Ersättare Ers.nr Parti
Roland Hedlund S Sture Larsson 1 S
Vega Kihlström S Bengt Larsson 2 S
Kurt Lampinen S Malin Kondor 3 S
Stig Lampinen T Sandra Lehto 4 T
Lena Löpare T Roland Raattamaa 5 T
Bengt Ersson T Helena Haapaniemi 6 T
Ove Kohkoinen T Kent Alanentalo 7 T
Monika Simu C Bror Noppa 8 C


Ordförande: Roland Hedlund
Vice ordförande: Monika Simu