Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018-01-01 - 2021-12-31

Ledamöter Ersnr Ersättare
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna
Roland Hedlund 1 Malin Kondor
Sture Larsson 2 Hans Palo
Kurt Lampinen 3 Petra Ajanki  
Elisabeth Holmgren 4 Tage Töyrä
Vega Kihlström    
Barbro Lakkala    
Bengt Larsson    
 
Centerpartiet
Monica Simu 1 Nils Mäkitaavola
Bror Noppa 2 Inger Henriksson
Birgit Furmark    
Bodil Simu    
 
TILLSAMMANS i Övertorneå församling
Lena Löpare 1 Seppo Alajärvi
Stig Lampinen 2 Helena Lahti
Sandra Lehto 3 Soile Hannu
Helena Haapaniemi 4 Britt-Marie Skott
Bengt Ersson 5 Hans Söderberg
Ove Kohkoinen    
Kent Alanentalo    
Margareta Törelid Haapaniemi    
Hans Ström    
Roland Raattamaaa    
 

Ordförande: Sture Larsson
Vice ordförande: Bror Noppa