Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänsten är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi försöker göra vårt bästa för att alla som kommer att fira gudstjänst i Övertorneå församling skall känna sig välkomna.

Övertorneå församling skall även ordna gudstjänster ute i byarna, speciellt under stora kyrkliga helger, t.ex. vid påsktiden.

Andra typer av gudstjänster t.ex. familjegudstjänster, finskspråkiga gudstjänster, söndagsgudstjänster osv. firas i församlingen i den utsträckning som är pastoralt lämpligt.

När Svenska kyrkan inbjuder till högmässa, familjemässa eller veckomässa, betyder det att nattvard firas under gudstjänsten. Till nattvarden är alla döpta välkomna, även barnen om de har en vuxen i sällskap. Att fira nattvard ger en gemenskap med Jesus Kristus. Nattvarden knyter också samman och förenar kristna över hela jorden.


"Ur Övertorneå Kyrkas historia", föredrag av Sven Heikkilä

Predikoturer

Tillbaka