Övertorneå församling är en typisk glesbygdsförsamling där andelen äldre människor är större än genomsnittet i övrigt i Svenska kyrkan. Detta medför att begravningsfrekvensen är något större än genomsnittet.

 

Begravningsgudstjänst i Övertorneå församling

Välkommen att fira begravningsgudstjänst i Övertorneå församling. En av de viktigaste händelserna i familjen. För att allt förhoppningsvis ska bli till det bästa lämnar vi här lite information om vad begravningsgudstjänsten innebär och vad som gäller både form, innehåll och en del praktiskt.

 

Ordning för begravningsgudstjänst:

Ordningen för begravningsgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak). Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om. Med asterisk (*) anges moment under vilka församlingen står upp. En enkel uppställning kan se ut så här:

 

Inledningsmusik (Orgelmusik)
(Eventuell extra instrumentalmusik eller sång)
Inledning
Psalm
Griftetal
Bön
*Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm
Begravningsbön
Herrens bön
Avslutning
Avslutning A (Avskedet sker på kyrkogården):
Välsignelsen
Psalm
(Eventuell extra instrumentalmusik eller sång) 
Avslutningsmusik eller Psalm 297
Gravsättning
Slutbön
Psalm
Sändningsord
Avslutning B (Avskedet sker i kyrkan):
Psalm
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Avslutningsmusik eller Psalm 297

 

Program:

Om ni väljer att göra ett eget program utgör ovanstående punkter grunden för programmet och kan utökas med önskade texter ur psalmbokens ordning för begravningsgudstjänst. En enkel variant är att bara ange sidnumret i psalmboken för gudstjänstordningen. Det bör kanske påpekas att ett särskilt program inte är nödvändigt. Psalmbokens ordning finns alltid tillgänglig och räcker.

 

Musiken i begravningsgudstjänsten:

  • Vanligtvis inleds och avslutas gudstjänsten med orgelmusik. Alternativt en stunds stilla orgelmusik innan gudstjänsten. Enligt en gammal tradition i vår församling brukar gudstjänsten avslutas med psalm 297, "Härlig är jorden", i stället för orgelmusik.
  • All musik som finns på CD-skivor och internet är inte med automatik tillgänglig eller möjlig och lämplig för våra kyrkor och deras akustik. Det är möjligt att, i kontakt med berörd kyrkomusiker, prata igenom lämplig repertoar.
  • Om inga särskilda önskemål finns väljer kyrkomusikern ut några passande orgelstycken.
  • Om sorgehuset eventuellt önskar sång och musik utöver in- och utgångsmusiken, placeras denna enligt ordningen före första och efter sista psalmen. Sorgehuset eller begravningsbyrån ansvarar för solist och ackompanjatör till dessa. Extra sånginslag förutsätts ansluta väl till gudstjänstens innehåll och form (texter och böner).

Vi tillämpar inte CD-musik i gudstjänsten (musik spelad via CD-spelare)

 

Övrigt:

Tid behövs före och efter för alla gudstjänster. Kanske vill någon musiker eller textläsare öva. Musikaliska inslag utöver ingångs- och utgångsmusik bör begränsas. Tänk på att det kan vara svårt att öva samma dag och att lämplig tid för övning bokas via kansliet. Önskemål om mikrofon/er notställ m m lämnas i god tid till tjänstgörande vaktmästare.

 

Kontakt:

Övertorneå församlings kansli: 0927–798 80

Vi vill på allt sätt bidra till en fin och minnesvärd gudstjänst och önskar all tröst och välsignelse.

Än en gång välkommen hälsar
Tjänstgörande personal i Övertorneå församling.

 

Gravskösel:

Övertorneå församling har genom Kyrkorådets beslut 2014 upphört med skötsel av gravvårdar. Ni som avser anlita någon för skötseln, är fria att välja den ni önskar. Till församlingens kännedom har kommit att bland annat dessa personer/företag är tillgängliga att kontaktas för ändamålet:

  • Roland Hedlund, 070-604 21 88
  • Knut Omark, 070-212 41 61
  • Lennart Mansikka, 070-609 03 96
  • AB Arctic Garden, 0927-106 00

Kyrkorådet
Kent Alanentalo/ordförande

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten (PDF-fil)
Taxa fondgravar 2010 (PDF-fil)
Begravningslagen