• Särkilax Kapell
  • Övertorneå Kyrka
  • Hietaniemi Kyrka
  • Juoksengi Kyrka
  • Svansteins Kyrka
  • Pello Församlingshem
  • Övertorneå Församlingsgård
  • Altaret i Övertorneå Kyrka
  • Orgeln i Övertorneå Kyrka
  • Spelbordet i Övertorneå kyrka

Den förste organisten hette Zacharias Salin från Pedersöre i Finland född 1745, död 1786. Han hade blott 10 tunnor korn i lön och sägs ha varit nära att dö av svält liksom hustrun och barnen.

Det är svårt att få exakta uppgifter om organister före år 1867. Säkert är emellertid följande. Gustaf Bucht född 1778, död 1850. Jakob Vikman född 1823 i Finland, död 1864. Från och med 1867 finns följande uppgifter om organister, skolkantorer, kantorer med respektive tjänsteår.

Per Anders Mörtberg 1867 - 1885
Anders Fritiof Sortelius 1885 - 1896
Amanda Nyman, f. Baudin 1896 - 1914
Gustaf Holte 1915 - 1933
Valter Billfors (vikarie vårterminen) 1934
Erik Norlin 1934 - 1977
Gudrun Hardell 1971 - 1983
Stig Lundmark 1983 - 2012

Fyra generationer kantorer i Hietaniemi församling
Fyra generationer kantorer

Gustaf Holte, Erik Norlin, Gudrun Hardell, Stig Lundmark
(Fotot taget i augusti 1983)

Tre generationer kantorer i Hietaniemi församling
Tre generationer kantorer

Gustaf Holte, Amanda Nyman, Erik Norlin
(Fotot taget sommaren 1946)

Markus Amunti 1609 - 1614
Dn. Thomas 1629 - 1631

År 1637 blev Hietaniemi annexförsamling till Övertorneå med följande komministrar:

Nicolaus Nic. Uloppolitanus 1637 - 1639
Samuel Simonis Myliander 1639 - 1645
Isacus Clementis Curtilius 1647 - 1670
Johan Nic. Tornberg 1670 - 1675
Anundus Isaci Curtilius 1675 - 1717
Isak Johan Tornberg 1718 - 1743
Olaus Is. Grape 1745 - 1757
Isak Isaksson Tornberg 1757 - 1786
Erik Burman 1788 - 1822
Jacob Johan Grape 1822 - 1823
Carl Gustav Wijkström 1824 - 1857
Axel Stenborg 1863 - 1866
Per Olof Grape 1867 - 1877

År 1878 blev Hietaniemi eget pastorat och fick till kyrkoherdar:

Carl Micael Stenborg 1878 - 1892
Johan Anton Nyman 1892 - 1903
Alexander Alexandersson 1903 - 1936
Carl Emanuel Bäckström 1936 - 1969
Nils Östen Tano 1969 - 1993
Pekka Juhani Koskinen

1994 - 2007

Lars Johansson (vikarie) 2005

Klockare:

Zach Salin (organist)  
Henrik Isaksson Bucht 1747 - 1804
Isak Henriksson Bucht 1773 - 1849


Kyrkovaktare:

Anders Persson Mikonantti 1804 - 1874


Vaktmästare:

Olof Michelsson - 1763
Per Michelsson 1815 - 1865
Isak Vilhelm Persson Krantz 1839 - 1893
Isak Vilhelm Krantz 1873 - 1939
Johan Oskar Krantz 1917 - 1984
Erik Krantz 1977 -

Kyrkobyggnaden stod klar hösten 1985 och invigdes till församlingshem i december samma år av biskop Olaus Brännström. Klockstapeln uppfördes år 1999.

Efter att församlingshemmet firade 30 år initierade styrelsen en process för att utreda församlingshemmets status i syfte att erhålla en kyrkas vigning. Eftersom församlingshemmet i mer än trettio år hade fungerat som kyrka och under hela denna tid även burit en kyrkas yttre kännetecken. Årsmötet beslöt i mars 2016 om att anta namnet Fredens kyrka. Palmsöndagen 2017 invigdes kyrkan av biskop Hans Stiglund.

Orgeln, som är en Grönlundsorgel, invigdes den 2 april 1989 och har en manual och pedal med dispositionen:

Manual
Gedakt
8'
Principal
4'
Rörflöjt
4'
Waldflöjt
2'
Cymbel 2 chor  
Pedal
Subbas
16'
Pedalkoppel  

  Koret

  Orgeln

Vi firar gudstjänst i Fredens kyrka ungefär en gång i månaden, en gudstjänst som i regel är tvåspråkig, meänkieli- och svenskspråkig. Förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar används lokalerna även till annan församlingsverksamhet. Ett antal gånger per vecka använder byns pensionärsföreningar lokalerna för pensionärsträffar, studiecirklar etcetera.

Kyrkan är utbyggt med en absid, med altare och kor, varför församlingshemmet också kan användas som kyrka. Koret, ett glasfönster i färg med ett kors i rött, kan avskiljas från de övriga utrymmena med en duk, för att kunna användas för vissa profana ändamål. 

Kyrkobyggnaden ägs och drivs av en separat ideell förening, Föreningen Pello församlingshem. Föreningen får ett årligt ekonomiskt bidrag från Övertorneå församling, men lever annars av frivilliga gåvor och kollekter.

Du som vill stötta och värna om Fredens kyrka får gärna bli medlem i Föreningen Pello församlingshem. Medlemsavgiften för 2018 är 50 kr och kan betalas in på BankGiro 494-4260. För den som vill använda Swish skriver swish-nummer: 123 158 49 45 och anger namn och ”medlemsavgift” i referensen.

Ni som vill hedra någon bortgången vän och släkting har möjlighet att köpa blomsterfonds/minnesadress från oss,  samtidigt ger ni en gåva till Fredens kyrka. Adresser tillhandahålles hos Irene Hämälä, telefon 0927-221 43 eller 070-338 55 67.

Du som har frågor om föreningen och dess verksamhet är välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.

Stefan Aro (ordf.)
Ingvar Juntti
Ulla Lahti
Desiree Krutrök-Waaranperä
Lars Barsk
Irene Hämälä (sekr./kassör)
Ersättare är Heidi Oja och Gun Lehto.

Medlemsbladet 2018