Övertorneå församling

2019-08-18 Söndag
- Kl. 11:00  Hietaniemi kyrka: Högmässa, Birgitta Pirhonen.
2019-08-22 Torsdag
- Kl. 10:30  Länsmansgården: Andakt, Birgitta Pirhonen.
2019-08-24 Lördag
- Kl. 18:00  Övertorneå kyrka: Konsert, Samuel Aasa.
2019-08-25 Söndag
- Kl. 18:00  Svansteins kyrka: Kvällsmässa, Stefan Aro.
2019-08-29 Torsdag
- Kl. 14:30  Särkivaaragården plan 2: Nattvardsgudstjänst.
2019-08-31 Lördag
- Kl. 18:00  Olkamangi byalokal: Sånggudstjänst Victoria Kommer, musiker, Stefan Aro.

 Tillbaka