Övertorneå församling

2018-03-17 Lördag
- Kl. 17:00  Övertorneå församlingsgård: Årsmöte Övertorneå Fridsförbund.
- Kl. 18:00  Övertorneå församlingsgård: Bön Sven-Erik Olsen och Roger Kero.
2018-03-18 Söndag
- Kl. 11:00  Övertorneå kyrka: Gudstjänst Sång av Heidi Viitala och Ebba Mäki. , Eva Ersson, Stefan Aro.
- Kl. 11:00  Juoksengi kyrka: Högmässa Gästtalare. Kaffe/smörgås. Avslutning m bön, ca kl.13.30, Anna Helena Tina, Simo Rundgren.
- Kl. 13:00  Juoksengi kyrka: Bön Sven Erik Olsen .
- Kl. 18:00  Svansteins kyrka: Sånggudstjänst Hela kyrkan sjunger, Övertorneå Dragspelsklubb medverkar, Stefan Aro.
2018-03-19 Måndag
- Kl. 10:00  Övertorneå församlingsgård: Öppet hus för barn och föräldrar Stor och liten – en mötesplats för föräldrar och barn kl:10-12. Varmt välkomna!, Auli Kohkoinen, Eva Ersson, Lena Björnfot.
- Kl. 15:00  Övertorneå församlingsgård: Kyrkans barntimmar Kyrkans barnverksamhet - bibelberättelser, sång och pyssel : passar för barn årskurs 1-6 kl:15:30-17:00. Kom gärna lite före samlingen, vi bjuder på fika. Välkommen!, Auli Kohkoinen, Eva Ersson.
- Kl. 18:00  Fredens kyrka, Pello: Projektkör Fredens kör. Välkommen att sjunga med! , Eva Ersson.
- Kl. 19:00  Fredens kyrka, Pello: Övrig sammankomst Livsnära samtal. , Auli Kohkoinen.
2018-03-20 Tisdag
- Kl. 10:00  Svansteins bönhus: Öppet hus för barn och föräldrar Stor och liten – en mötesplats för föräldrar och barn kl:10-12. Varmt välkomna!, Lena Björnfot.
- Kl. 11:00  Juoksengi församlingssal: Kyrkl. syföreningen.
- Kl. 13:00  Svansteins bönhus: Kyrkans barntimmar Kyrkans barnverksamhet - bibelberättelser, sång och pyssel: passar för barn årskurs 1-6 kl:13:00-15:00. Välkommen!, Auli Kohkoinen, Eva Ersson, Lena Björnfot.
2018-03-21 Onsdag
- Kl. 11:00  Rantajärvi: Kyrkl. syföreningen Helena Haapaniemi..
- Kl. 12:00  Fredens kyrka, Pello: VårCafé Årsmötet med Föreningen Pello församlingshem .
- Kl. 14:00  I hemmet: Kyrkl. syföreningen Kyrkliga syföreningen hemma hos Elisabeth Ylivainio, Jonas Simu.
- Kl. 18:00  I hemmet: Stugmöte Hos Soile och Per Hannu, Bäckesta , Simo Rundgren.
- Kl. 18:30  Svansteins kyrka: Kyrkokören, Eva Ersson.
2018-03-22 Torsdag
- Kl. 10:00  Kyrkstugan, Hietaniemi: Övrig sammankomst Mat och Prat, Jonas Simu.
- Kl. 11:30  Älvgården, Pello: Andakt Andakt Älvgården, Marja Mustakallio.
- Kl. 14:30  Särkivaaragården plan 2: Nattvardsgudstjänst, Marja Mustakallio.
2018-03-24 Lördag
- Kl. 18:00  Övertorneå kyrka: Konsert Via dolorosa. Barockkonsert med Helena Novikova, sopran och Bernhard Reichel, luta och theorb. .
2018-03-25 Palmsöndag
- Kl. 11:00  Fredens kyrka, Pello: Sv/Fi högmässa Fredens kör sjunger. , Stefan Aro, Eva Ersson.
- Kl. 18:00  Kyrkstugan, Hietaniemi: VårCafé Musikcafé. Minna Grape, Annukka Hannu och Liisa Fors, sång, Marja Mustakallio, piano. Kvällsfika..
2018-03-26 Måndag
- Kl. 10:00  Övertorneå församlingsgård: Öppet hus för barn och föräldrar Stor och liten – en mötesplats för föräldrar och barn kl:10-12. Varmt välkomna!, Auli Kohkoinen, Eva Ersson, Lena Björnfot.
- Kl. 15:00  Övertorneå församlingsgård: Kyrkans barntimmar Kyrkans barnverksamhet - bibelberättelser, sång och pyssel : passar för barn årskurs 1-6 kl:15:30-17:00. Kom gärna lite före samlingen, vi bjuder på fika. Välkommen!, Auli Kohkoinen, Eva Ersson.
2018-03-27 Tisdag
- Kl. 10:00  Svansteins bönhus: Öppet hus för barn och föräldrar Stor och liten – en mötesplats för föräldrar och barn kl:10-12. Varmt välkomna!, Auli Kohkoinen, Lena Björnfot.
- Kl. 12:00  Jänkisjärvi skola: Övrig sammankomst Tisdagsträff i Jänkisjärvi, Jonas Simu.
- Kl. 13:00  Svansteins bönhus: Kyrkans barntimmar Kyrkans barnverksamhet - bibelberättelser, sång och pussel: passar för barn årskurs 1-6 kl:13:00-15:00. Välkommen!, Auli Kohkoinen, Eva Ersson, Lena Björnfot.
2018-03-29 Skärtorsdag
- Kl. 11:00  Polgården, Juoksengi: Nattvardsgudstjänst, Stefan Aro.
- Kl. 12:30  Älvgården, Pello: Nattvardsgudstjänst, Stefan Aro.
- Kl. 14:30  Björkebygården, Hedenäset: Nattvardsgudstjänst, Simo Rundgren, Marja Mustakallio.
- Kl. 18:00  Övertorneå kyrka: Skärtorsdagsmässa, Simo Rundgren, Marja Mustakallio.
- Kl. 19:00  Svansteins kyrka: Skärtorsdagsmässa, Stefan Aro.
2018-03-30 Långfredag
- Kl. 11:00  Hietaniemi kyrka: Långfredagsgudstjänst Malte Vikström, Marja Mustakallio.
- Kl. 15:00  Juoksengi kyrka: Gudstjänst Korsandakt .

 Tillbaka