Svanstein

2019-08-25 Söndag
- Kl. 18:00  Svansteins kyrka: Kvällsmässa, Stefan Aro.
2019-08-31 Lördag
- Kl. 18:00  Olkamangi byalokal: Sånggudstjänst Victoria Kommer, musiker, Stefan Aro.

 Tillbaka