2019-08-24 Lördag
- Kl. 18:00  Övertorneå kyrka: Konsert, Samuel Aasa.
2019-08-31 Lördag
- Kl. 18:00  Olkamangi byalokal: Sånggudstjänst Victoria Kommer, musiker, Stefan Aro.
2019-09-21 Lördag
- Kl. 18:00  Övertorneå kyrka: Orgelkonsert.

 Tillbaka