Konfirmander

Läsåret 2018/19 inbjuder vi speciellt alla som är födda 2004 eller tidigare att gå i konfirmationsläsning och att konfirmeras. Konfirmandtiden sträcker sig från höst till vår och avslutas med en stämningsfull högtid, konfirmationen.

Konfirmandtiden kan läggas upp på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att kurserna genomförs enligt Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer och består bl.a. av 60 undervisningstimmar och innehåller minst fyra lägerdygn. Gemensamt för samtliga konfirmander är också att alla deltar i gudstjänsten minst vid tio tillfällen. I vår församling är konfirmationsläsningen kostnadsfri. Om någon inte skulle vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan är man ändå välkommen. För att fullfölja kursen och bli konfirmerad förutsätts till sist dop och medlemskap.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i det kristna dopet. Som barn döptes du en gång, därför är det möjligt för dig att ta reda på vad det egentligen innebär att vara döpt.


Under konfirmandtiden får du en unik chans att söka svar på frågor som du annars kanske inte gör och detta tillsammans med andra ungdomar som du dessutom får lära känna. Finns Gud? Varför är livet som det är och varför är världen som den är? Det här är bara några av många frågor som vi kommer att prata om, men konfirmandtiden rymmer så mycket, mycket roligt som vi ska uppleva tillsammans, som till exempel två spännande konfirmandläger.

Genom kursen vill kyrkan presentera Bibelns och den kristna trons svar på livet och introducera konfirmanderna i Kyrkans liv som är ett äventyr med Gud som pågår hela tiden.

Kursen startar med en lägerhelg på Seskarö 31 augusti - 2 september.

Onsdag 5 september Kl 18.30 är informationsfrågor för vårdnadshavare och konfirmander. Plats: Övertorneå församlingsgård. Vi bjuder på fika.

Söndag 21 oktober, konfaträff, Övertorneå församlingsgård mellan kl.10:30-15:00. (inkl. lunch o fika)

- Onsdag 31 oktober (höstlov), konfaträff, Övertorneå församlingsgård mellan kl.08:30-14:00 (inkl. lunch o fika).

- Lördag 10 november, konfaträff, Övertorneå församlingsgård mellan kl.09.30-14.30 (inkl. lunch och fika).

- Lördag 8 december, konfaträff, Övertorneå församlingsgård mellan kl.09:30- 14:30 (inkl. lunch o fika).

- Måndag 7 januari 2019 (skollov), konfaträff, Övertorneå församlingsgård kl.08.30-14.00 (inkl. lunch o fika)

- Vinterläger 25 - 27 januari 2019 i Antinsaari lägergård, Torneå. (Avresa fredag efter skolans slut, åter söndag eftermiddag)

- Under våren planeras ytterligare konfaträffar mestadels på respektive skolort. Konfirmation sö 28 april 2019.

På frågor svarar Stefan Aro, telefon: 070-291 88 85, eller via mejl: , eller Auli Kohkoinen, 0927-79884, eller via mejl.Välkommen med!

Auli, Jonas, Lena, Marja, Eva och Stefan