Konfirmander

Läsåret 2018/19 inbjuder vi speciellt alla som är födda 2004 eller tidigare att gå i konfirmationsläsning och att konfirmeras. Konfirmandtiden sträcker sig från höst till vår och avslutas med en stämningsfull högtid, konfirmationen.

Konfirmandtiden kan läggas upp på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att kurserna genomförs enligt Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer och består bl.a. av 60 undervisningstimmar och innehåller minst fyra lägerdygn. Gemensamt för samtliga konfirmander är också att alla deltar i gudstjänsten minst vid tio tillfällen. I vår församling är konfirmationsläsningen kostnadsfri. Om någon inte skulle vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan är man ändå välkommen. För att fullfölja kursen och bli konfirmerad förutsätts till sist dop och medlemskap.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i det kristna dopet. Som barn döptes du en gång, därför är det möjligt för dig att ta reda på vad det egentligen innebär att vara döpt.


Under konfirmandtiden får du en unik chans att söka svar på frågor som du annars kanske inte gör och detta tillsammans med andra ungdomar som du dessutom får lära känna. Finns Gud? Varför är livet som det är och varför är världen som den är? Det här är bara några av många frågor som vi kommer att prata om, men konfirmandtiden rymmer så mycket, mycket roligt som vi ska uppleva tillsammans, som till exempel två spännande konfirmandläger.

Genom kursen vill kyrkan presentera Bibelns och den kristna trons svar på livet och introducera konfirmanderna i Kyrkans liv som är ett äventyr med Gud som pågår hela tiden.


Konfirmand läsning våren 2019:

Konfirmandträffar för Hietaniemi gruppen:

Onsdagar i Kyrkstugan, Hedenäset
- 6 februari 15.45-17.30 Mellanmål
- 20 februari 15.45-17.30 Mellanmål
- 6 mars 15.00-20.00 (under sportlovet) Varmkorv med bröd
- 20 mars 15.45-17.30 Mellanmål
- 3 april 15.45-17.30 Mellanmål
- 10 april 15.45-17.30 Varmkorv med bröd
- 24 april 15.45-17.30 Mellanmål
- 8 maj 15.45-17.30 Mellanmål
Konfirmationsmässa i Hietaniemi kyrka söndagen den 12 maj kl.11

Konfirmandträffar för Övertorneå gruppen:

Träffar under veckoslut, Församlingsgården Övertorneå
- 23 februari 10-14.30
- 10 mars 10.30-15.30 (en söndag)
- 23 mars 9.30-14.30
- 6 april 9.30-14.30

Konfirmationsträning 27 april kl:10-12.00
Konfirmationsmässa i Övertorneå kyrka söndagen den 28 april kl.11

 

Välkommen med!

Håkan, Auli, Lena, Marja