Barn- och ungdomsarbetet i församlingen ska verka för att sprida kunskaper om den kristna tron i det vardagliga livet. Undervisningen ska ha bibeln samt kyrkans sånger och psalmer som utgångspunkt. Detta innebär att på ett allsidigt sätt i teori och praktik lära sig de tio buden, trosbekännelsen, bibelns berättelser, bönen, dopet, gudstjänstfirande och nattvard.

 

 

Övertorneå församlingsgård:

Daglediga föräldrar och barn/ Stor och Liten Sång, rörelse, stillhet, lek och prat.

På måndagar träffas daglediga föräldrar och barn. Vi fikar, pysslar, leker och stillar oss till andakt. Ett bra tillfälle att träffa andra familjer och prata om allt mellan himmel och jord.

Under vårterminen 2019 är Stor och liten verksamheten vilande i Övertorneå Församlingsgård pga lite deltagare. Föräldrar kan kontakta församlingen om intresse finns.


Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-6 Övertorneå

Under vårterminen 2019 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans.Skatten passar bäst för barn årskurs 1-3, men även äldre barn är välkomna.

Måndagar kl:15:00-16:45, start 8 april 2019, vecka 15. 

De dagar som vi träffas är följande:8/4, 13/5, 20/5, 27/5 och 3/6.

Vi fikar först och har samling 15:30.

Ledare: Auli Kohkoinen och Maria Lehto

 

Ungdomscafé.  En mötesplats på kristen grund, för dej från 15 år och uppåt.

 

Varannan fredag, ojämna veckor, start 11 januari 2019 kl 19-22.

Ledare: Auli Kohkoinen, Stefan Aro  mfl.


Svansteins bönhus
:

Daglediga föräldrar och barn/ Stor och Liten Sång, rörelse, stillhet, lek och prat.

På tisdagar träffas daglediga föräldrar och barn. Vi fikar, pysslar, leker och stillar oss till andakt. Ett bra tillfälle att träffa andra familjer och prata om allt mellan himmel och jord.

Vi träffas tisdagar i Svanstein kl. 10-12. Start 15 januari 2019.
Ledare: Lena Björnfot och Auli Kohkoinen

Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-6 i Svanstein

Under vårterminen 2019 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans.Skatten passar bäst för barn årskurs 1-3, men även äldre barn är välkomna.

Tisdagar kl:13:15-15:00, bönhuset i Svanstein, start 9/4 2019, vecka 15.

De dagar som vi träffas är följande: 9/4, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5
Ledare: Auli Kohkoinen, Maria Lehto, Lena Björnfot mfl.

Hedenäsets kyrkstuga:

Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-3 i Hedenäset

Under vårterminen 2019 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans.

Torsdagar kl:12:30-14:00, kyrkstugan i Hedenäset, start 25/4 2019, vecka 17.

De dagar som vi träffas är följande: 25/4, 9/5, 16/5, 23/5
Ledare: Auli Kohkoinen

Ledarskola

Till alla ungdomar som konfirmerats våren 2014 eller tidigare

Vad gör vi i ledarskolan?   

I ledarskolan upptäcker du nya saker om dig själv och andra. Du får bland annat lära känna dina egna ledaregenskaper, lära dig om hur barn utvecklas, hur en grupp kan öva sig i att samarbeta, upptäcka mer av den kristna tron och få veta mer om hur Gud utrustar oss på olika sätt. Vi kommer också att fördjupa oss speciellt i hur det är att vara ledare på ett läger. Du får träna och utveckla din ledarförmåga tillsammans med andra ungdomar.

I korthet består kursen av åtta träffar och teman som grupprocesser, förhållningssätt & människosyn, den gode ledaren, bibelkunskap, självkännedom & min egen tro, lägermetodik, gudstjänst- och andaktsliv etc.

Ledarskolans höstupptakt är höstlägret på Seskarö. Inför varje höst tar vi in nya i ledarskolan som också fungerar som församlingens ungdomsgrupp. Efter avslutad ledarutbildning får i princip alla tillfälle att vara hjälpledare på minst ett konfirmandläger.

Under ett år samlas vi regelbundet. Vi varvar träffar där bara de nya är med med tillfällen där både nya och ”gamla” träffas. Vi ansvarar varje termin för några lovsångsgudstjänster och medverkar emellanåt vid andra gudstjänster, exempelvis familjegudstjänsten.

Dessutom arrangerar vi någon ungdomskväll som riktar sig till ”gamla” konfirmander och åker tillsammans med på en kombinerad studie-/lärakännavarandra-resa till något intressant besöksmål. 

Måste man vara ledare för att gå ledarskola?

Man behöver inte vara ledare eller lova att man vill det, men:
- du bör vara intresserad av ledaruppgifter
- om du vill kan vi hjälpa dig med att få en ledaruppgift i en grupp
- om du vill kan du få hjälpa till som ledare på något av vårens konfirmandläger

En ledarskola är något som du kan ha nytta av i många olika sammanhang; i skolan, bland kompisar, när du söker jobb, i idrottsklubben och i kyrkan.

Frågor & funderingar?
Hör av dig till:
Stefan Aro

070-291 88 85

Välkommen med!


Viktiga länkar:

Barnkonsekvensanalys

u-oas.nu
credo.nu
salt.efs.nu