Barn- och ungdomsarbetet i församlingen ska verka för att sprida kunskaper om den kristna tron i det vardagliga livet. Undervisningen ska ha bibeln samt kyrkans sånger och psalmer som utgångspunkt. Detta innebär att på ett allsidigt sätt i teori och praktik lära sig de tio buden, trosbekännelsen, bibelns berättelser, bönen, dopet, gudstjänstfirande och nattvard.

 

 

Övertorneå församlingsgård:

Daglediga föräldrar och barn/ Stor och Liten Sång, rörelse, stillhet, lek och prat.

På måndagar träffas daglediga föräldrar och barn. Vi fikar, pysslar, leker och stillar oss till andakt. Ett bra tillfälle att träffa andra familjer och prata om allt mellan himmel och jord.

Under höstterminen 2019 startar Stor och liten i Övertorneå Församlingsgård måndagen den 16 september kl:10-12. Vi träffas varannan måndag jämna veckor. Välkommen!
Ledare: Auli Kohkoinen och Lena Björnfot


Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-3 i Övertorneå

Under höstterminen 2019 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans.Skatten passar bäst för barn årskurs 1-3.

Måndagar kl:15:15-16:45, start 9 september 2019, vecka 37. 

De dagar som vi träffas är följande: 21/10, 28/10, 25/11 och firar familjegudstjänst den 1/12 kl:11:00

Vi fikar först 15:15 och startar samlingen 15:30.

Ledare: Auli Kohkoinen

 

Ungdomscafé.  Plats: Församlingsgården. En mötesplats på kristen grund, för dej från 15 år och uppåt.

Varannan fredag, jämna veckor, start 20 september 2019 kl:19-22.

Ledare: Auli Kohkoinen mlf.


Svansteins bönhus
:

Daglediga föräldrar och barn/ Stor och Liten Sång, rörelse, stillhet, lek och prat.

På tisdagar träffas daglediga föräldrar och barn. Vi fikar, pysslar, leker och stillar oss till andakt. Ett bra tillfälle att träffa andra familjer och prata om allt mellan himmel och jord.

Vi träffas varannan måndag udda veckor i Svanstein kl. 10-12. Start 23 september 2019.
Ledare: Lena Björnfot och Auli Kohkoinen

Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-3 i Svanstein

Under höstterminen 2019 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans. Skatten passar bäst för barn årskurs 1-3.

Tisdagar kl:13:15-15:00, bönhuset i Svanstein, start 10/9 2019, vecka 37.

De dagar som vi träffas är följande: 10/9, 17/9, 24/9, 1/10,
Ledare: Auli Kohkoinen, Lena Björnfot mfl.

Hedenäsets kyrkstuga:

Kyrkans barnverksamhet för barn årskurs 1-3 i Hedenäset

Under höstterminen 2019 är du välkommen till Skatten, som är kyrkans barnverksamhet där vi lär oss bibelberättelser, sjunger och pysslar tillsammans.

Torsdagar kl:12:30-14:00, kyrkstugan i Hedenäset, start 12/9 2019, vecka 37.

De dagar som vi träffas är följande: 12/9, 19/9, 26/9, 3/10
Ledare: Auli Kohkoinen

Jännä raamattureisu - Bibeläventyr:


Bibeläventyret besöker Svansteins, Övertorneås och Hedenäsets elever på årskurs 4 och 5. Jännä Raamattureisu är ett samarbete mellan Övertorneå kommun och Övertorneå församling och sker på två språk, meänkieli och svenska. Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, trolleri och rim och rap leker man genom bibelns berättelser på ett interaktivt sätt. Helt enkelt ett spännande sätt för religions undervisning som samtidigt uppfyller läroplanens krav och där elever får lära sig lite meänkieli.

Ledarskola

Till alla ungdomar som konfirmerats våren 2014 eller tidigare

Vad gör vi i ledarskolan?   

I ledarskolan upptäcker du nya saker om dig själv och andra. Du får bland annat lära känna dina egna ledaregenskaper, lära dig om hur barn utvecklas, hur en grupp kan öva sig i att samarbeta, upptäcka mer av den kristna tron och få veta mer om hur Gud utrustar oss på olika sätt. Vi kommer också att fördjupa oss speciellt i hur det är att vara ledare på ett läger. Du får träna och utveckla din ledarförmåga tillsammans med andra ungdomar.

I korthet består kursen av åtta träffar och teman som grupprocesser, förhållningssätt & människosyn, den gode ledaren, bibelkunskap, självkännedom & min egen tro, lägermetodik, gudstjänst- och andaktsliv etc.

Ledarskolans höstupptakt är höstlägret på Seskarö. Inför varje höst tar vi in nya i ledarskolan som också fungerar som församlingens ungdomsgrupp. Efter avslutad ledarutbildning får i princip alla tillfälle att vara hjälpledare på minst ett konfirmandläger.

Under ett år samlas vi regelbundet. Vi varvar träffar där bara de nya är med med tillfällen där både nya och ”gamla” träffas. Vi ansvarar varje termin för några lovsångsgudstjänster och medverkar emellanåt vid andra gudstjänster, exempelvis familjegudstjänsten.

Dessutom arrangerar vi någon ungdomskväll som riktar sig till ”gamla” konfirmander och åker tillsammans med på en kombinerad studie-/lärakännavarandra-resa till något intressant besöksmål. 

Måste man vara ledare för att gå ledarskola?

Man behöver inte vara ledare eller lova att man vill det, men:
- du bör vara intresserad av ledaruppgifter
- om du vill kan vi hjälpa dig med att få en ledaruppgift i en grupp
- om du vill kan du få hjälpa till som ledare på något av vårens konfirmandläger

En ledarskola är något som du kan ha nytta av i många olika sammanhang; i skolan, bland kompisar, när du söker jobb, i idrottsklubben och i kyrkan.

Frågor & funderingar?
Hör av dig till:
Stefan Aro

070-291 88 85

Välkommen med!


Viktiga länkar:

Barnkonsekvensanalys

u-oas.nu
credo.nu
salt.efs.nu