Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över distriktsrådens verksamhet.

Valda ledamöter för mandatperioden 2014-01-01 - 2017-12-31

Ordinarie Parti Ersättare Ers.nr Parti
Kent Alanentalo T Margareta Törelid Haapaniemi 1 T
Lena Löpare T Lars Enbuske 2 T
Helena Haapaniemi T Hans Ström 3 T
Stig Lampinen T Ylva Ylinenpää Sannemalm 4 C
Monica Simu C Bernhard Lindquist 5 C
Roland Hedlund S Marianne Lampinen 6 S
Kurt Lampinen S Sture Larsson 7 S
Desirée Waaranperä Krutrök S Ove Kohkoinen 8 S

 

Ordförande: Kent Alanentalo
Vice ordförande: Monica Simu