Distriktsråden har en rådgivande funktion gentemot kyrkorådet och saknar egen beslutanderätt.

Distriktsrådet i norra kyrkodistriktet

Kr-representant: Lena Löpare

Präst: Stefan Aro, sammankallande

I övrigt har man börjat jobba efter modellen att ha kontaktpersoner ute i de olika

byarna istället för ett distriktsråd

Distriktsrådet i södra kyrkodistriktet

 • Minna Grape, Luppio
 • Astrid Toolonen, Risudden
 • Soile Hannu, Bäckesta
 • Marianne Grape, Luppio
 • Bernhard Lindkvist, Risudden
 • Kristina Erkki, Matojärvi
 • Carina Kemppainen, Övertorneå
 • Tuula Kyröläinen, Turovaara
 • Ove Kohkoinen, Soukolojärvi, KR-representant
 • Monika Simu, Övertorneå, KR-representant
 • Malte Vikström, distrikspräst, sammankallande