• Särkilax Kapell
 • Övertorneå Kyrka
 • Hietaniemi Kyrka
 • Juoksengi Kyrka
 • Svansteins Kyrka
 • Pello Församlingshem
 • Övertorneå Församlingsgård
 • Altaret i Övertorneå Kyrka
 • Orgeln i Övertorneå Kyrka
 • Spelbordet i Övertorneå kyrka

På fredagen 26 oktober 2018 hölls seminariedag Då språk och identitet skulle hitta varandra. En fördjupande dag om språk, tro och identitet

Här kan du läsa en av föreläsningarna.

Finska språkets ställning i norra Sverige och de finsk-svenska kyrkliga relationerna från 1890-talet till andra världskriget

Professor Hannu Mustakallio, Östra Finlands universitet, Joensuu

Den finskspråkiga minoriteten i norra Sverige har bott i ett område som kallats finnbygden. Området har allmänt delats in i den egentliga Tornedalen, Torne lappmark och Gällivare socken. På finska har området kallats Länsipohja som ordagrant betyder Västerbotten. I Finland har man också talat om ”den västerbottniska frågan” (Länsipohjan kysymys) då det har gällt den finskspråkiga minoritetens ställning i norra Sverige, särskilt under 1920- och 1930-talet. Men det skulle vara mest logiskt att tala om den norrbottensfinska frågan.

Ette tohtia olla oma itte

Så heter den, samtalsboken om språk, tro och identitet i Tornedalen, som är skriven på meänkieli och svenska.

Onsdagen 23 maj var det boksläpp på stiftskansliet i Luleå och nu finns den till försäljning på församlingens bokbord. Den går också att beställa hem direkt via Svenska kyrkans webbshop som du hittar på hemsidan: svenskakyrkan.se Behållningen går till Svenska kyrkans flerspråkiga arbete.

Församlingsexpeditionen är öppen måndag - fredag 9 - 12

 • Expeditionen: 0927-798 80 
 • Kyrkoherde: 0927-798 89
 • Komminister 0927-798 94
 • Diakoniassistent 0927-798 88
 • Assistent i församlingsarbete, barn, ungdom vuxen: 0927 798 84
 • Diakon, vik kyrkomusiker: 0927-798 82
 • Organist:  0927-798 86 
 • Kantor: 0927-798 85 (Tjänstledig t o m oktober 2018)
 • Vaktmästare: 0927-798 87