• Särkilax Kapell
  • Övertorneå Kyrka
  • Hietaniemi Kyrka
  • Juoksengi Kyrka
  • Svansteins Kyrka
  • Pello Församlingshem
  • Övertorneå Församlingsgård
  • Altaret i Övertorneå Kyrka
  • Orgeln i Övertorneå Kyrka
  • Spelbordet i Övertorneå kyrka

Under två dagar samlas vi på sommarsköna Seskarö till gemenskap, sång och glada upptåg.

 Lägergården på Seskarö har en särskild plats i mångas hjärtan, och där har många sina tidigaste lägerminnen. ”En hymn går opp, av fröjd och hopp” som är hämtat från psalmen 201 är överskrift för våra lägerdagar. Seskarö inbjuder till mycket sång, bön och uppmuntran med Jesus i fokus.

Programmet kommer att läggas ut här (inom kort).

Deltagaravgift: 150 kr/person

Anmälan till: pastorsexpediton: 0927-79880.

Sista dag för anmälan: 13 augusti

För info och frågor svarar husmor, Lena Björnfot, 0927-10874

Varmt välkommen!