• Särkilax Kapell
  • Övertorneå Kyrka
  • Hietaniemi Kyrka
  • Juoksengi Kyrka
  • Svansteins Kyrka
  • Pello Församlingshem
  • Övertorneå Församlingsgård
  • Altaret i Övertorneå Kyrka
  • Orgeln i Övertorneå Kyrka
  • Spelbordet i Övertorneå kyrka

Till hösten drar vi igång en ny konfirmandkurs. Vill Du ha ett spännande år med läger, KRIK-aktiviteter, gemenskap och samtal om livet? En möjlighet att lära dig mer om kristen tro, ställa alla möjliga och omöjliga frågor och mycket, mycket mer.

 Ordet konfirmation betyder bekräftelse och har sin grund i dopet. Som barn döptes du en gång, därför är det möjligt för dig att ta reda på vad det egentligen innebär att vara döpt.

Genom konfirmandkursen presenterar kyrkan bibelns och den kristna trons svar på livet och bjuder in till ett liv med Gud och till gemenskap med andra.

Eftersom ungdomsarbetet i vår församling samarbetar med KRIK (Kristen idrottskontakt) kommer lekar, tävlingar och sporter vara återkommande inslag på läger och träffar.

Läsåret 2019/20 inbjuder vi speciellt alla som är födda 2005 eller tidigare att gå i konfirmationsläsning och att konfirmeras. Konfirmandtiden sträcker sig från höst till vår och avslutas med en stämningsfull högtid, konfirmationen.

Konfirmandkursen i Svenska kyrkan kan läggas upp på varierande sätt. Gemensamt för alla är dock att de följer Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer och består bl.a. av 60 undervisningstimmar och innehåller minst fyra lägerdygn. Gemensamt för våra konfirmander är också att alla deltar i gudstjänsten vid minst tio tillfällen. I vår församling är konfirmationsläsningen kostnadsfri. Om någon inte skulle vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan är man ändå välkommen. För att fullfölja kursen och bli konfirmerad förutsätts till sist dop och medlemskap.

Nu är det dags att anmäla sig. Det som gäller i år är att alla som vill börja kursen och anmäler sig kommer att åka i väg till ett upptaktsläger som är gemensamt för alla. Lägret är veckoslutet 30 augusti - 1 september 2019 i lägergården på Seskarö.

Notera datumet för lägret och sista dag för anmälan. Anmälan gör du enklast genom att klicka här. Där fyller du i alla uppgifter så får du sen ett lägerbrev hemskickat om vad man ska ta med sig, om tider och allt annat som gäller lägret.

Sista anmälan är söndagen den 11 augusti 2019

Vid frågor, kontakta, Birgitta Pirhonen telefon: 070-247 28 86, 
Epost:

Välkommen med!

Många hälsningar!

Birgitta, Marja, Auli och Lena m.fl.