• Särkilax Kapell
 • Övertorneå Kyrka
 • Hietaniemi Kyrka
 • Juoksengi Kyrka
 • Svansteins Kyrka
 • Pello Församlingshem
 • Övertorneå Församlingsgård
 • Altaret i Övertorneå Kyrka
 • Orgeln i Övertorneå Kyrka
 • Spelbordet i Övertorneå kyrka

Församlingsexpeditionen är öppen måndag - fredag 9 - 12

 • Expeditionen: 0927-798 80 
 • Kyrkoherde: 0927-798 89
 • Komminister 0927-798 94 (tjänstgöringsgrad 20 procent, i övrigt tjänstledig t o m 30 juni)
 • Assistent i församlingsarbete, barn, ungdom vuxen: 0927-798 84
 • Diakon, vik kyrkomusiker: 0927-798 82 (tjänsledig tom 30 juni 2019)
 • Organist:  0927-798 86 
 • Kantor: 0927-798 85
 • Vaktmästare: 0927-798 87