• Särkilax Kapell
 • Övertorneå Kyrka
 • Hietaniemi Kyrka
 • Juoksengi Kyrka
 • Svansteins Kyrka
 • Pello Församlingshem
 • Övertorneå Församlingsgård
 • Altaret i Övertorneå Kyrka
 • Orgeln i Övertorneå Kyrka
 • Spelbordet i Övertorneå kyrka

På Palmsöndagen 9 april 2017 byter Pello församlingshem namn till Fredens kyrka. Biskopen i Luleå stift, Hans Stiglund, kommer då att förnya invigningen av kyrkobyggnaden som från den stunden officiellt får bära en kyrkas namn. Precis som vi tidigare skrivit kommer namnbytet varken att påverka verksamhetens inriktning eller fastighetens förvaltning, utan allt fortsätter precis som de tidigare dryga trettio åren.  

Därför vill vi redan nu passa på att inbjuda pellobor och andra från när och fjärran till Festhögmässan söndagen den 9 april kl.11.00 och efterföljande festligheter. Hoppas vi blir många som bevittnar den glada händelsen.

VÄLKOMNA!

Församlingsexpeditionen är öppen måndag - fredag 9 - 12

 • Expeditionen: 0927-798 80 
 • Kyrkoherde: 0927-798 89
 • Komminister 0927-798 94
 • Diakoniassistent 0927-798 88
 • Assistent i församlingsarbete, barn, ungdom vuxen: 0927 798 84
 • Diakon, vik kyrkomusiker, verksamhetschef: 0927-798 82
 • Organist:  0927-798 86 (Tjänstledig t.v.)
 • Kantor: 0927-798 85
 • Vaktmästare: 0927-798 87