Nu utökar vi kyrkans barnverksamhet med PYSSEL, DRAMA, SÅNG, MUSIKVERKSTAD och KÖRKUL. Vi träffas varje måndag, första gången den 29 augusti och träffarna pågår till 4 december.

Först samlas Miniorerna som går årskurs 1-3, kl: 15:30-16:30. Sedan är det dags för en gemensam musikverkstad för miniorer och juniorer kl:16:30-17:00. De äldre barnen som går årskurs 4-6 sk Juniorer har samlingen kl: 17:00-18:00.

Du kan även vara med endast på musikverkstad och körkul.

Välkommen hälsar Auli och Eva

Övertorneå församling har genom Kyrkorådets beslut 2014 upphört med skötsel av gravvårdar. Ni som avser anlita någon för skötseln, är fria att välja den ni önskar. Till församlingens kännedom har kommit att bland annat dessa lokala företag och aktörer är tillgängliga att kontaktas för ändamålet:

 • Roland Hedlund, 070-604 21 88
 • Knut Omark, 070-212 41 61
 • Lennart Mansikka, 070-609 03 96
 • AB Arctic Garden, 0927-106 00

Kyrkorådet

Kent Alanentalo, ordförande

Varje onsdag kl 9:00-12:00 har Mötesplats Kupan öppet i Församlingsgården. Detta är ett samarbete mellan Röda korset och Övertorneå församling. Hit kan Du komma och fika, prata, pyssla i en kreativ verkstad eller bara vara.

Körövning varje onsdag, kl 10:30!

Alla hälsas varmt välkomna!

Församlingsexpeditionen är öppen måndag - fredag 9 - 12

 • Expeditionen: 0927-798 80 
 • Kyrkoherde: 0927-798 89
 • Komminister 0927-798 94
 • Diakon: 0927-798 82
 • Organist:  0927-79886
 • Kantor: 0927-798 85
 • Vaktmästare: 0927-798 87