• Särkilax Kapell
 • Övertorneå Kyrka
 • Hietaniemi Kyrka
 • Juoksengi Kyrka
 • Svansteins Kyrka
 • Pello Församlingshem
 • Övertorneå Församlingsgård
 • Altaret i Övertorneå Kyrka
 • Orgeln i Övertorneå Kyrka
 • Spelbordet i Övertorneå kyrka
Barn- och ungdomsverksamheten har startat. Ungdomsverksamheten med konfirmationsläger och bla KRIK (Kristen Idrottskontakt ) har haft en intensiv start på terminen. 15 deltagare genomförde en pilgrimsvandring på Kebnekaise under fyra spännande och äventyrliga dagar och en stor grupp konfirmander träffades i Seskarö för att starta läsningen. Vi vill tacka alla volontärer som hjälpte på olika sätt på Ungdomsläger i Seskarö och gjorde höstlägret möjligt för tolfte året i rad.

SKATTEN barngrupp träffas i Svanstein (start 29/8)  och Övertorneå centralort (start miniorer 18/9 respektive juniorer 25/9). Vi träffas lika många gånger med alla grupper och avslutar sedan terminen med fest och familjegudstjänst.

Stor och liten träffar för föräldrar och småbarn startar vecka 38, start 18/9 i Övertorneå och 19/9 i Svanstein  kl:10:00-12:00. Vi träffas varje vecka.

Ungdomscafé öppnar dörrarna den 29/9 och vi ser framemot att träffa er alla igen.

Mer om våra kommande träffar kan du läsa på vår webb, se VerksamheterBarn- och ungdom eller –Konfirmandverksamhet

Välkommen!

Församlingsexpeditionen är öppen måndag - fredag 9 - 12

 • Expeditionen: 0927-798 80 
 • Kyrkoherde: 0927-798 89
 • Komminister 0927-798 94
 • Diakoniassistent 0927-798 88
 • Assistent i församlingsarbete, barn, ungdom vuxen: 0927 798 84
 • Diakon, vik kyrkomusiker, verksamhetschef: 0927-798 82
 • Organist:  0927-798 86 (Tjänstledig t.v.)
 • Kantor: 0927-798 85
 • Vaktmästare: 0927-798 87