• Särkilax Kapell
 • Övertorneå Kyrka
 • Hietaniemi Kyrka
 • Juoksengi Kyrka
 • Svansteins Kyrka
 • Pello Församlingshem
 • Övertorneå Församlingsgård
 • Altaret i Övertorneå Kyrka
 • Orgeln i Övertorneå Kyrka
 • Spelbordet i Övertorneå kyrka

DET FINNS HOPP!
Höstlägret 19
6 - 8 september på Seskarö

Det är glädje och tacksamhet till Gud som vi känner när vi tittar i backspegeln på alla dessa gånger som vi fått samlas en helg i september, för det vi kallar för Höstlägret på Seskarö. Åren och lägren har sett olika ut. Många olika talare har vi fått lyssna till och många ungdomar/ledare har deltagit och bidragit, ja, överhuvudtaget gjort lägren möjliga. Under åren har ungdomar i olika åldrar, från olika platser, kulturer, traditioner och förväntningar samlats med ett gemensamt mål: att lära känna Jesus bättre. En ungdom beskrev lägret en gång som ” en helg där hoppets lampa tändes på nytt.” För andra har Jesus fått tända hoppets lampa för första gången. För många har det varit en helg under året att se fram emot med förväntan på Gud. För i det stora hela är höstlägret Guds eget läger, där den helige Ande verkar i oss och genom oss, då vi inbjuder Honom att göra det. Det vill han göra i år- igen!

Därför inbjuder vi Dig som är 15 år eller äldre till Höstlägret på Seskarö lägergård för fjortonde gången. Tack Jesus!

Ette tohtia olla oma itte

Så heter den, samtalsboken om språk, tro och identitet i Tornedalen, som är skriven på meänkieli och svenska.

Onsdagen 23 maj var det boksläpp på stiftskansliet i Luleå och nu finns den till försäljning på församlingens bokbord. Den går också att beställa hem direkt via Svenska kyrkans webbshop som du hittar på hemsidan: svenskakyrkan.se Behållningen går till Svenska kyrkans flerspråkiga arbete.

Församlingsexpeditionen är öppen måndag - fredag 9 - 12

 • Expeditionen: 0927-798 80
 • Vik. kyrkoherde 0927-108 60, 070-247 28 86
 • Komminister 0927-798 94. 
 • Assistent i församlingsarbete, barn, ungdom vuxen: 0927-798 84
 • Organist:  0927-798 86 
 • Kantor: 0927-798 85
 • Vaktmästare: 0927-798 87